Är du logoped och arbetar med språkstörning hos barn och ungdom? Då har du intressant läsning framför dig!

Nu finns sammanfattning av de båda CATALISE-artiklarna samt en ny svensk magisteruppsats om svenska logopeders uppfattningar om kriterier för språkstörning. Länkar på Logopedförbundets hemsida!