Logopedens roll i skolan 1

Tidningen Specialpedagogik har just nu temat ”Vem platsar i teamet?”  – ska skolan bevaka sitt revir eller släppa in fler i samarbetet, till exempel logopeder?

Läs om logoped Linda Norrby som jobbar på Solbergaskolan i Visby. Hon arbetar i en särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning, där hon försöker tillbringa mycket tid i klassrummet, men har även viss enskild behandling. Linda är också en del av skolans specialpedagogiska team samt elevhälsoteamet.

Läraren Jan-Erik Watz:
– Det är skönt att ha en sådan kontakt på skolan. Logopeden är i vår vardag, träffar barnen och hittar lösningar som fungerar.

Både specialpedagog, speciallärare och logoped drömmer om att komplettera sitt team med en arbetsterapeut.