P4 Värmland 1 september: 

Köerna för läs- och skrivutredning har växt och nu står över 400 personer i kö. Väntetiden för utredning är nu två år. Dyslexiutredningar ingår inte i vårdgarantin, vilket gör att logopedmottagningen tvingas prioritera andra diagnosgrupper.

– Vi beklagar att läget är som det är, men det är idag många faktorer som påverkar, bland annat en större medvetenhet om dyslexi och att vi har logopeder som är sjukskrivna eller föräldralediga, säger Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef på logopedenheten.