MODAK-kurs tidigare i veckan

11-12 september ägde MODAK-kursen rum i ABF-huset i Stockholm i Logopedförbundets regi. Det var tredje gången som logopederna och föreläsarna Karina Lønborg och Marika Schütz gav kursen i Sverige. Denna gång för närmare 30 logopeder från hela landet, samt från Österbotten i Finland!

MODAK står för modalitetsaktivering och är en behandlingsmetod för afasi, utarbetad i Tyskland av lingvisten Dr Louise Lutz. Metoden är vida använd inom strokerehabilitering i Danmark där Karina Lønborg, efter utbildning i Tyskland, bidragit till metodens spridning.
Vi i Logopedförbundet passar på att tacka Karina och Marika, kursdeltagarna, samt alla förbundsmedlemmar som gjorde fortbildningskursen möjlig att genomföra!
Text: Camilla Nilsson