Skaraborgs Allehanda 21 september:

En sjuårig patient fick vänta i nästan ett år på att få komma till logoped vid Skaraborgs sjukhus. Ansvaret bollades mellan olika vårdinstanser och  patienten kom i kläm, bland annat på grund av beslut i VG-regionen angående ansvarsfördelning mellan Bup och barnhabiliteringen.

Ivo avslutar ärendet och konstaterar att det råder brist på resurser inom Bup och brist på logopedtjänster.

 

För ett knappt år sedan skrev vi om att Bup i VG-region har fått ta över behandlings- och uppföljningsansvar för barn och ungdomar med autismspektrumstörning utan utvecklingsstörning, vilket bland annat ledde till kraftigt ökade köer i Skövde och behov av fler logopeder inom Bup. Är det någon som vet om Bup i VG-region har satsat på logopeder?