P4 Dalarna:

Logoped och hjälpmedelskonsulent Hanna Slott Öjenhed har infört bildstöd inom landstinget Dalarna, lärt vårdpersonal att använda bildstöd samt ser till att det finns bilder som täcker olika behov.

En vårdcentral i Borlänge har personalen nu använt bildstöd i två månader. De har haft en stor nytta av det framför allt vid provtagningar på laboratoriet och när patienterna anmäler sig i receptionen. Bildstöd kan användas vid möten med både dem som har kommunikativa och kognitiva svårigheter och med personer som har annat modersmål, bildstödet ska dock inte ersätta tolk.

Läs mer om bildstöd och om alternativ och kompletterande kommunikation på Logopedforum!

Bildstöd på barnkliniken

 

AKK: ju tidigare desto bättre!