Härom veckan var det dags för den europeiska dyslexiveckan och världsdyslexidagen, vilket uppmärksammades på olika sätt i media. Bland annat lyftes vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser. Det behövs också ökad kännedom om  hjälpmedel både i skolans värld och i övriga delar av samhället.

P4 Norrbotten

P4 Kalmar

P4 Halland

 

Det har tagits fram en finlandssvensk version av Duvan, vilket är viktigt eftersom rikssvenskan avviker från finlandssvenskan i olika avseenden som gäller uttal och ordförråd. Materialet har tagits fram av forskare vid Åbo Akademi.

Flera lokala arrangemang med medverkan av logopeder ägde rum, bland annat i Strängnäs, Lund och Lerum.

Uppmärksammade ni dyslexiveckan/dyslexidagen på er ort/arbetsplats?