Hittills har fyra logopeder fått prefixet ”över” framför yrkestiteln. Kraven är bland annat att man ska vara disputerad och ha minst sex års tjänstgöring inom sin profession och syftet med karriärtjänsterna är att behålla kvalificerade medarbetare. Kraven är dock högre för ”övertjänsterna” än för överläkare, men villkoren för lönepåslag och utnämningsprocess är lika. Man blir nominerad av sin verksamhetschef och områdeschefen tar sedan beslutet om utnämningen.

Vi har tidigare skrivit om inrättandet av karriärtjänster på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Karriärtjänster på Sahlgrenska