Över hundra logopeder deltog i DTTC-kurs!

Namnkunniga dr Edythe Strand, professor emeritus vid Department of Neurology, Mayo Clinic, Minnesota, och affilierad professor vid Department of Speech and Hearing Sciences, University of Washington gav 19-21 oktober en föreläsning i Svenska logopedförbundets (Slof) regi i samarbete med Talkliniken på Danderyds

sjukhus. Temat var taldyspraxi och behandlingsmetoden Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC). Över 100 logopeder från Sverige, Norge, Danmark och Finland deltog vid fortbildningen. Strand har besökt Sverige närmare ett tiotal tillfällen för att hålla i föreläsningar och kurser, och säger sig uppskatta nordbornas engelskkunskaper! Under denna vecka (v43) ger hon föreläsningar på Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet. Vi i Slof riktar ett stort tack till Edythe Strand och alla kursdeltagare!

/Slof genom Camilla Nilsson och Elin Jälmbrant