Med vilket stöd hade eleven kunnat?

Läsvärt blogginlägg av SPSM:s rådgivare Isabel Olsson som bland annat skriver om det ogenomträngliga skolspråket. Det blir ogenomträngligt för elever med språkstörning, språklig sårbarhet, läs- och skrivsvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många lärare ger elever visuellt stöd för strukturen av lektionen eller dagen men Isabel uppmuntrar lärare att använda visuellt stöd även i kommunikativt syfte, t ex för att öka förståelsen hos elever med språkstörning.

 

”Så, med vilket stöd hade just din elev med språkstörning kunnat? Svaret är med stöd av AKK.  Alla människor har ett kommunikationsbehov. AKK kan göra det möjligt.”

 

Läs också:

Hur svårläst är läroplanen?

Utvärdera kommunikativ delaktighet hos förskolebarn

Myter om alternativ och kompletterande kommunikation, del 5