Särskilt stöd: kvalitetsskillnader i förskolan

Skolinspektionen: EDIT Skolinspektionen har granskat 35 förskolor vad gäller arbetet med särskilt stöd och konstaterar att det finns stora kvalitetsskillnader. På två tredjedelar av de granskade förskolorna behöver arbetet med … Fortsätt läsa Särskilt stöd: kvalitetsskillnader i förskolan