Särskilt stöd: kvalitetsskillnader i förskolan

Skolinspektionen: EDIT Skolinspektionen har granskat 35 förskolor vad gäller arbetet med särskilt stöd och konstaterar att det finns stora kvalitetsskillnader. På två tredjedelar av de granskade förskolorna behöver arbetet med barn i behov av särskilt stöd utvecklas, till exempel vad gäller att analysera barns stödbehov samt för att dokumentera, följa upp och utvärdera insatser. Skolinspektionen … Fortsätt läsa Särskilt stöd: kvalitetsskillnader i förskolan