Poddtips om dyslexi

Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) har en podcast som heter Dyssepodden. Där kan man bland annat höra logoped Sofia Grunér (för övrigt nominerad till årets dyslexipris) berätta om hur en dyslexiutredning går till.

Alla avsnitt finns här.

FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. FDB arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.