Uppdaterade Nationella riktlinjer för Demens

Socialstyrelsen har i dagarna publicerat en uppdaterad version av de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdomar. Riktlinjerna tar upp vikten av multiprofessionella team i arbetet med demenssjuka personer, men anger ingenstans hur det multiprofessionella teamet bör se ut och vilka kompetenser som är viktiga. Tyvärr finns inga skrivningar eller indikatorerr kring språkförmåga, kommunikation, sväljning eller ätande med i riktlinjerna.

Svenska Logopedförbundet lämnade ett remissvar till Socialstyrelsen angående riktlinjerna i april 2017. Läs remissvaret här: http://www.srat.se/globalassets/logopederna/dokument/foreningen/styrelsen/remissvar/remissvar_demens_2017.pdf

Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom hittar du här: https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-vard-och-omsorg-vid-demenssjukdom