Utvecklingspris till logopedmottagning

Skaraborgs Allehanda 11 december, VG-region 8 december:

Bildkälla: vgregion.se

Logopedmottagningen fick Skaraborgs sjukhus utvecklingspris i konkurrens med ytterligare åtta bidrag. Vinnarna har genom målmedvetenhet och ett starkt engagemang minskat antalet uteblivna patientbesök med 48 %.  Detta har åstadkommits genom att patienterna kontaktar mottagningen för tidsbokning och inte tvärtom. Dessutom erbjuds sms-påminnelser.

-Det här är så roligt! Vi har verkligen jobbat för det och alla medarbetare har varit delaktiga i arbetet, säger enhetschef Monica Käll Guldbrand.

Logopedmottagningen vann även postertävlingen med sitt bidrag om tolk via Skype.