Viktigt med fungerande kommunikation

P4 Norrbotten hade igår ett par inslag om vikten av fungerande kommunikation och kommunikationsstöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Enligt FN:s funktionsrättskonvention har alla medborgare rätt att få information på ett sätt som man förstår. Få kommuner lever dock upp till det kravet för personer som jar svårt med tal eller text.


I båda inslagen  medverkar Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen. Marjana har en bakgrund som logoped och var bland annat med och tog fram Socialstyrelsens kunskapsstöd kring att förebygga utmanande beteende i LSS-verksamhet.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Den 6 mars 2018 uppmärksammas logopedi och AKK i hela Europa i samband med den europeiska logopedidagen.