Språkutveckling för de minsta

Blekinge Läns tidning:

De senaste två åren har projektet Språkstegen pågått i Blekinge och Kronoberg. Via BVC får barnen böcker när de är 8 och 12 månader och logopeder hjälper bland annat till med att välja ut böckerna.

I år satsar Ronneby bibliotek ännu mer på barn mellan 0 och tre år. Enligt bibliotekarie Veronica Nord är tanken att inspirera föräldrarna och visa hur givande det kan vara att läsa tillsammans med barnen.

Vi har tidigare skrivit om projektet Språkstegen på Logopedforumbloggen:

Bokprojekt i Blekinge