Värmland satsar på att minska köerna för dyslexiutredning

SVT 14 januari:

I Värmland är väntetiden för dyslexiutredning i landstingets regi över två år. Men nu förstärker man med två projektanställda logopeder under 2018.

– Vi har beviljats resurser för att försöka minska kön, och har nu två extra logopeder på tidsbegränsade anställningar under ett år med särskilt fokus på just läs- och skrivutredningar, säger Agneta Nilsson Lohse, verksamhetschef för logopedenheten i Värmland.

Logopedenheten satsar också på att informera remittenter om vad som kan göras för att förebygga och lindra problem under väntetiden.

Det är stora regionala skillnader i hur länge man behöver vänta på en läs- och skrivutredning, exempelvis i  Stockholm är det knappt någon kö överhuvudtaget.

Vi har tidigare skrivit om de orimliga väntetiderna för läs- och skrivutredning i Värmland:

Växande kö för dyslexiutredning i Värmland

Orimliga väntetider i Värmland