Språkklasser på Gotland

SVT 22 januari:

SVT:s lokalnyheter uppmärksammar språkklasserna på Gotland. SPSM:s kartläggning av hur kommuner i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län arbetar med elever som har språkstörning visar att 70 % av kommunerna saknar alternativ till vanliga klasser. På Gotland finns dock såväl språkförskola som språkklasser hela vägen upp till årskurs 9.

– Vi har cirka 30 elever varje år i den verksamheten, säger Torsten Flemming, chef för grundskolan på Gotland.

Se även

Logopedens roll i skolan 1