Mariestadstidningen:

Västra Götalandsregionen ger 400 000 kr till logopedmottagningen vid Skaraborgs sjukhus för ett utvecklingsprojekt gällande ett internetbaserat stöd och behandling vid röstproblem, samt ökad tillgänglighet.

Logopedverksamheten vid Skaraborgs sjukhus har tidigare prisats för sitt utvecklingsarbete.

Utvecklingspris till logopedmottagning