AKK: utbildning om bildstöd för översättare

KomHit.se:

KomHIT Flykting utbildar översättare från Tolkförmedling Väst så att dessa ska få kunskap om hur bildstöd används i vården och om hur bildstod.se kan användas för att översätta i ett webbverktyg. KomHIT Flykting har översatt flera tusen ord till 10 olika språk och byggt upp sjukvårds- och tandvårdsvokabulär.