Afasi lyfts i nya nationella strokeriktlinjer

SVT:

I mars kommer Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för stroke. Där slås det fast att personer med afasi bör erbjudas intensiv språklig träning fyra timmar i veckan, minst 60 timmar totalt. Anhöriga ska också få stöd och hjälp i form av kommunikationspartnerträning.
– Vården ser olika ut i landet. Det är inte en jämlik vård. Det finns personer som inte erbjuds den bästa typen av behandling och där är Socialstyrelsens riktlinjer starka påtryckningsmedel, säger Anna Lord, utredare på Socialstyrelsen.

Svenska Logopedförbundet välkomnar givetvis rekommendationerna:
– Äntligen, det var på tiden. Rehabilitering efter stroke är ett område som har varit eftersatt på flera punkter länge och vad gäller språk och kommunikation alldeles särskilt, säger Ulrika Guldstrand, ordförande för Svenska Logopedförbundet.

Se också Slofs remissvar angående riktlinjerna