Nu finns tidningen Logopeden tillgänglig även digitalt. Kanske kan ni hämta inspiration till AKK-relaterade aktiviteter den 6 mars när logopeder i hela Europa uppmärksammar alternativ och kompletterande kommunikation!

Om man använder den här länken kan man dela vidare i sociala medier från en specificerad sida. Man kommer också åt tidningen digitalt via Svenska Logopedförbundets hemsida.

Tryck på Share och välj från vilken sida du vill dela vidare!