Bokstart i Jämtland

Östersundsposten:

Östersunds kommun har varit en del i projektet Bokstart sedan 2016. Projektet har bland annat inneburit hembesök hos nästan 100 familjer, där man uppmanar föräldrarna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet.

– Vi gör två besök, ett när barnet är cirka sex månader gammalt och ett besök när det är cirka 11 månader, säger Anna Åsell, som är en av bibliotekarierna som jobbat med projektet, på Östersunds kommuns hemsida.

Det är Statens Kulturråd och Regional biblioteksverksamhet i Jämtlands län samt kommunerna i Jämtlands län som står bakom satsningen på små barns språk- och läsutveckling för barn mellan 0-3 år.

”Bokstart riktar sig till familjer och vill stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera språk och kommunikation”, skriver Statens Kulturråd på sin hemsida.

Läs mer om Bokstart, Språkstegen och böcker på recept

Språkutveckling för de minsta

Böcker på recept

Bokstart och språkpåsar