SPSM:

Under 2018 gör Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) en nationell kartläggning som ska visa vilket behov av stöd som finns hos skolor och skolhuvudmän för att de ska klara uppdraget att anpassa verksamheten till elever med språkstörning.

– Genom kartläggningen vill vi bland annat ta reda på vad det finns för behov av stöd, vilka utbildningsalternativ och vilken kompetens och kunskap som finns inom verksamheterna när det handlar om språkstörning, säger Eva Andersson, utvecklingssamordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

År 2016 bestod närmare en tredjedel av SPSM:s rådgivningsuppdrag om språkstörning och en tidigare kartläggning i Stockholms, Uppsala och Gotlands län visade att skolorna behöver ytterligare stöd för att barn och ungdomar med språkstörning ska klara skolan

 

Språkstörning är även temat för senaste numret av SPSM:s tidskrift Lika Värde.

 

Läs även: 

Bristande stöd till elever med språkstörning

Med vilket stöd hade eleven kunnat?