Bedömning av fonologi hos barn 18-36 månader

I en nyligen publicerad open access-artikel av bland andra logoped och doktorand i fonetik Ulrika Marklund kan du läsa mer om arbetet med att ta fram ett  bedömningsmaterial avseende expressiv fonologi hos barn i åldrarna 18 – 36 månader. Författarna har tagit fram vokabulär för en svensk version av Profiles of Early Expressive Phonological Skills (PEEPS-SE). Urvalet av ord är baserat dels när orden tillägnas under utvecklingen, dels fonologisk komplexitet. Standardiseringsarbete med PEEPS-SE pågår.

Läs hela artikeln!

Marklund, U., Lacerda, F., Persson, A. & Lohmander, A. (2018) The development of a vocabulary for PEEPS-SE—profiles of early expressive phonological skills for Swedish. Clinical linguistics and Phonetics.