Bedömning av fonologi hos barn 18-36 månader

I en nyligen publicerad open access-artikel av bland andra logoped och doktorand i fonetik Ulrika Marklund kan du läsa mer om arbetet med att ta fram ett  bedömningsmaterial avseende expressiv fonologi hos barn i åldrarna 18 – 36 månader. Författarna har tagit fram vokabulär för en svensk version av Profiles of Early Expressive Phonological Skills (PEEPS-SE). Urvalet … Fortsätt läsa Bedömning av fonologi hos barn 18-36 månader