Sedan 1 januari 2015 finns möjlighet att ansöka om specialistbevis hos Svenska Logopedförbundets specialistråd. Specialistordningen har tillkommit för att utveckla praktisk och teoretisk kunskap, främja kliniskt utvecklingsarbete och skapa möjlighet till formaliserad klinisk karriärutveckling. Den specialiserade logopeden fungerar som kunskapsförmedlare, mentor, metodutvecklare och står för ett vetenskapligt förhållningssätt.

De senaste tillskotten på specialistfronten är Karin Huss som är specialist inom huvudområdet röst med inriktning röstterapi och röstergonomi, Lovisa Femrell, specialist inom tal med inriktning stamning och Ulrika Schachinger Lorentzon, specialist inom språk med inriktning språkstörning hos barn med neuropsykiatrisk problematik. Karin och Lovisa är båda verksamma vid Talkliniken, Danderyds sjukhus och Ulrika arbetar vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

 

Läs om fler specialister i tidningen Logopeden: