Vi behöver dig som är intresserad och gärna kunnig vad gäller grafisk design, layout, illustration/foto och bildsättning, som har bra språkkänsla och som gärna, men inte nödvändigtvis, gillar att skriva! Ytterligare bonus är förstås om du har ett brett kontaktnät inom logopedvärlden och är intresserad av omvärldsorientering vad gäller fackliga frågor i allmänhet, hälso- och sjukvård, funktionshinderområdet och skola/förskola. Du är givetvis medlem i Svenska Logopedförbundet!

Redaktörerna har ett nära samarbete med Slofs styrelse. Uppdraget är ett avlönat uppdrag motsvarande 10 % tjänstgöring. Helst ska du kunna börja ganska omgående, så att du kan gå dubbelt med avgående redaktör Karin Sjögren i slutarbetet med nästa nummer, som har manusstopp den 16 augusti.

Om du har frågor kan du kontakta redaktörerna Karin Sjögren och Signe Tonér på logopeden@logopedforbundet.se.

Skicka din ansökan till ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se , sista ansökningsdag: 1 juli!