Ny läroplan för förskolan

Regeringen.se 29 augusti:

Från och med 1 juli 2019 gäller den reviderade läroplanen för förskolan. Bakgrunden till förnyelsen av den 20 år gamla läroplanen är bland annat Skolinspektionens kvalitetsgranskningar som visar att det finns stora skillnader i hur landets förskolor tar sig an arbetet med den pedagogiska kvaliteten. Revideringen syftar till att öka kvaliteten och måluppfyllelsen i förskolan och att bättre anpassa läroplanen till såväl dagens situation som framtida utmaningar.

 

En av förändringarna är att läsning och språkutvecklande arbete lyfts fram med särskilt fokus på barns förutsättningar att lyssna till högläsning och att samtala om olika texter.

Pressmeddelande

 

Läs mer om kvalitetsskillnader i förskolan:

Särskilt stöd: kvalitetsskillnader i förskolan