Vad vet du om logopediskt specialistbevis?

Idag, den 15 oktober, är det sista dagen för  att ansöka om specialistbevis för logopeder! Svenska Logopedförbundet tar emot ansökningar om specialistbevis två gånger per år, nästa ansökningsperiod går ut den 15 april 2019. Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 1 januari 2015, och hittills har tio logopeder specialistbevis. Syftet med specialistordningen är att ge möjlighet att samla och formalisera klinisk och teoretisk kunskap inom ett valt specialistområde. Den specialiserade logopeden kan möta behov av fördjupad kunskap i det direkta kliniska arbetet, och fungerar även som kunskapsförmedlare, mentor och metodutvecklare.
Läs mer om specialistordningen och om ansökan på Slof:s hemsida:
https://www.srat.se/Logopederna/Logopedyrket/Specialistordning/