Bristande likvärdighet för elever med språkstörning

På fredagen den 19 oktober uppmärksammas språkstörning på DLD awareness day. DLD står för developmental language disorder, språkstörning.  SPSM 11 oktober:    Enkätundersökning Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har genomfört en nationell kartläggning kring anpassningar och stöd i skolan för elever med språkstörning, en grupp som har stora svårigheter i skolan. Kartläggningen har skett i form av … Fortsätt läsa Bristande likvärdighet för elever med språkstörning