För få afasilogopeder i Värmland

SR P4 Värmland 1 november: 

Värmlands landsting klarar inte av att uppfylla de nationella riktlinjerna kring intensiv språkträning för personer med afasi efter stroke.

– Idag kanske man får en timme i veckan medan riktlinjerna säger 3-4 timmar,  säger Sanna Wennerfeldt, enhetschef för landstingets logopedmottagning i Karlstad.

För att klara riktlinjerna behövs 4-5 nya logopedtjänster i Värmland, enligt Wennerfeldt.