Perspektiv på demens: samtal kan vara omvårdnad

”Vi vill inte spela bingo, vi vill prata”, citatet kommer från en deltagare i ett forskningsprojekt kring digitalt samtalsstöd för personer med demens, citatet blev också titeln till den fördjupande text i Dagens Media (publicerad 2 nov) där forskare satt perspektiv på demensvården.

Forskarna föreslår att kommunikationssituationen ska kartläggas hos personer med demens och att kommunikationsstödjande åtgärder ska bli en del av omhändertagandet. Läs hela texten här.