Debattinlägg: fler skollogopeder behövs!

Idag publicerar GP ett debattinlägg undertecknat Anna Nilsson från Slof i Västra Götaland samt Maja Bjuggren och Elin Lennartsson från nätverket Skollogopeder i Västsverige. Lokalföreningen Slof Västra Götaland har under året kartlagt antalet logopedtjänster i skola och förskola i Västra Götalands-regionen. En del kommuner har god logopedtillgång, medan andra helt saknar skollogoped. Detta innebär bristande likvärdighet.

”Om elever med språkstörning inte får rätt bemötande och anpassningar i skolan riskerar det att få stora negativa konsekvenser för deras måluppfyllelse och hälsa. (—) För att säkerställa kompetens om språkstörning i skolan behöver logopeder i mycket högre grad än i dag finnas i elevhälsan.”