Sjukhusbygge stör logopedverksamhet

P4 Malmöhus 2 mars: 

Sjukhusområdet i Malmö är en byggarbetsplats. Ljud och vibrationer från bygget gör att det inte går att jobba som vanligt på logopedmottagningen, något som drabbar både patienter och logopeder. Nu letar logopedmottagningen i Malmö lokaler utanför sjukhusområdet. I Malmö är väntetiden för ett nybesök upp till nio månader.