Så vill Skolsverige stärka elevhälsan

Skolvärlden 20-21 mars: 

Skolvärlden har låtit elva skolröster ge sina perspektiv på elevhälsan. Glädjande nog lyfts behovet av logopeder i elevhälsan både av Riksförbundet Attentions ordförande Ann-Kristin Sandberg och Autism- och Aspergerförbundets ombudsman Agneta Söder. De betonar också vikten av ökat teamarbete i elevhälsan.

Ann-Kristin Sandberg hoppas på en utbildningssatsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ökat teamarbete mellan skolsköterska, psykolog, kurator, logoped och arbetsterapeut. Hon önskar också att skolhuvudmännen ska förstå vikten av att arbeta med tillgängliga lärmiljöer och universell utformning av skolorna.

– Logopeder är viktiga för elever med språkstörning som är en relativt vanlig funktionsnedsättning och de allra flesta av dessa elever går i vanliga klasser. På plats i skolan kan logopeder ge eleverna stöd i sin språkutveckling på ett helt annat sätt än lärare. Liksom arbetsterapeuterna kan de även ge viktigt stöd till pedagoger och annan skolpersonal, säger Ann-Kristin Sandberg.

Agneta Söder önskar också ökad kunskap om autism i skolan och tydligare samverkan med aktörer som har god autismkompetens. Dessutom menar Söder att elevhälsans sammansättning bör spegla skolans elevunderlag och ser behov av arbetsterapeuter, logopeder och fysioterapeuter i elevhälsan.

Läs mera:

Så ska skolorna få en starkare elevhälsa

Så vill Skolsverige stärka elevhälsan

Aktuell utredning om elevhälsa (verkar pågå fortfarande även om ursprungsplanen var att utredningen skulle redovisas 20 januari 2019)