Röstbesvär – en folksjukdom

Den 16 april är det Världsröstdagen och över hela världen anordnas workshops, föreläsningar och konserter för att uppmärksamma röstens viktiga roll. 

En omfattande studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet visar att röstbesvär är vanligare än vad man tidigare har trott. Nästan 17 % av de vuxna stockholmarna har röstbesvär som inte beror på förkylning eller luftvägsinfektion och 1,4 % är svårt drabbade. Mest drabbade är kvinnor och äldre. Röstbesvär är också vanligare bland dem som har rösten som arbetsverktyg, till exempel lärare eller callcenterpersonal.

– De flesta söker inte hjälp utan lider i det tysta. Mörkertalet är stort. Men det finns hjälp att få. Man kan exempelvis anpassa arbetsmiljön så och få hjälp med röstträning hos logoped, säger Peeter Fredlund, som genomfört studien tillsammans med Viveka Lyberg-Åhlander, Roland Rydell, Cecilia Magnusson och Staffan Wilén.

Författarna poängterar att röstbesvär behöver tas på allvar av arbetsgivare, vårdgivare och försäkringskassan. Det måste också tas större hänsyn till talarkomfort när man designar lokaler där talad kommunikation ska ske.

Vi återkommer till röstområdet i sommarnumret av tidningen Logopeden, som landar i prenumeranters brevlådor i början av juni. 

Lyberg-Åhlander, V., Rydell, R., Fredlund, P., Magnusson, C., & Wilén, S. Prevalence of Voice Disorders in the General Population, Based on the Stockholm Public Health Cohort. Journal of Voice. doi:10.1016/j.jvoice.2018.07.007