Author Archives: Signe Tonér - Page 27

Övrigt

Dyslexi i media

Expressen: Petter berättar om sin dyslexi: – Jag har fortfarande problem med läs- och skrivsvårigheter. Det kommer jag ha resten av livet, så är det bara. Svenska Dagbladet: den svenske tonsättaren Jacob Mühlrad: – Jag har skitsvårt för att läsa och skriva och med noter är det ännu värre eftersom de…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Ny avhandling om autismdiagnostik

Karolinska Institutet: i december disputerade psykolog Eric Zander på avhandlingen "Standardizing diagnostic assessment of autism spectrum disorder - assets and challenges".  Zander har framföra allt tittat på hur hur objektiva och tillförlitliga verktygen som används faktiskt är. Trots risken att bedömare kan låta testresultat styra hela diagnostiseringen visar resultaten att fördelarna…
Läs mer...

The Communication Trust

The Communication Trust arbetar fram resurser för att möjliggöra ökad delaktighet för barn och ungdomar med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Exploring the involvement of children and young people with speech, language and communication needs and their families in decision making- a research project Involving children and young people with SLCN…
Läs mer...

Vad händer i hjärnan när små barn lär sig nya ord?

Lunds universitet: en ny avhandling visar psykolog Kristina Borgström att den snabba utvecklingen av barns tidiga ordförråd, samt individuella skillnader i ordförrådets storlek, kan kopplas till utvecklingen av mycket snabba processer i hjärnan som ligger till grund för bearbetningen av ords betydelse. Borgströms forskning visar dessutom på stora individuella skillnader i barnens…
Läs mer...
Övrigt

UF-företag uppmärksammar dyslexi

Sveriges Radio: Evelina Sundfeldt har startat UF-företaget "X som i dyslexi" för att dela med sig av sina egna erfarenheter, hjälpa andra och att öka förståelse kring läs- och skrivsvårigheter. Evelina vill speciellt uppmärksamma dyslexi hos ungdomar. – Man ska inte skämmas för sin dyslexi, man ska våga stå för den. Man kommer längre på…
Läs mer...

Förslag för en mer effektiv sjukvård

Dagens Medicin: Idag lägger regeringens utredare Göran Stiernstedt fram betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel Wikström (S) efter att under två år utrett den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet. Vårdens utmaningar består bland annat i ohållbar kostnadsökning, ett sjukhustungt system, bristande likvärdighet, bristande integration mellan primärvård och sjukhus och mellan landsting och…
Läs mer...

CATALISE – konsensus om språkstörning

Nyligen möttes forskare, kliniker och övriga intressenter för att diskutera kriterier och terminologi kring språkstörningar. Medverkade gjorde bland andra Dorothy Bishop, Maggie Snowling och Courtenay Norbury. Konsensusarbete kring språkstörning har försiggått i den engelsktalande delen av världen genom en så kallad Delphi-studie.  Här hemma ligger arbetet med kliniska riktlinjer för…
Läs mer...