Author Archives: Signe Tonér - Page 27

Hört talas om Begripsam?

Arvsfondsprojektet Begripsam har syftat till att utveckla kunskap och arbetsformer som ska utgöra en plattform för att kunna förbättra den kognitiva tillgängligheten.  Begripsam har pågått i tre år och har samarbetat med många myndigheter och företag, forskare och experter. Projekttiden avslutades nyligen med en konferens, "Universell utformning i praktiken" som finns…
Läs mer...

Orimliga väntetider för läs- och skrivutredning i Örebro län

Nerikes Allehanda:  I Örebro län hör logopederna i de olika länsdelarna till olika organisationer, vilket innebär att väntetiderna varierar beroende på var i länet man bor. Karlskoga har kortast väntetid med ett år och i Lindesberg är väntetiden längst med två år. Det rör sig sammanlagt om flera hundra elever…
Läs mer...

Dränkt i byråkratin och samordnad individuell plan

Många har säkert följt och läst Svenska Dagbladets artikelserie om livet som förälder till barn med funktionsnedsättning. Vi har inget val, vi bara måste orka :Utdragna myndighetsstrider och en ständig jonglering med vårdkontakter och handläggare tär på krafterna hos föräldrarna till 8-årige Noa som har en ovanlig mitokondriell sjukdom. Många lever…
Läs mer...

Förbättrad samverkan mellan logopedverksamheten och skolan för elever som stammar

Under perioden mars -15 till februari -16 har projektledarna tillika logopederna Kristina Pettersson och Åsa Rundström i Dalarna arbetat med ett projekt med syfte att förbättra omhändertagandet av elever som stammar genom ökat samarbete mellan skolan och Logopedverksamheten i Dalarna. Man ville identifiera behov och förbättringsområden utifrån stammande elevers och…
Läs mer...

Första detaljerade kartan visar språket i vår hjärna

Dagens Nyheter: Vi sorterar ord i olika kategorier, och använder en mycket större del av båda hjärnhalvorna än vi trott när vi lyssnar på någon som talar. Det visar den första detaljerade kartan över språket i hjärnbarken. Kartan bjöd på flera överraskningar:  hittills har vi trott att det framför allt är vänster…
Läs mer...

Stamningsgen från människor förändrar hur möss piper

Vetenskapsradion:fem procent av personer som stammar har en avvikande gen men är, förutom stamningen, helt opåverkade av den. För att titta närmare på hur den här genen är kopplad till stamning återskapade amerikanska forskare avvikelsen hos möss. – Det här är första gången som man har en djurmodell av stamning. Det…
Läs mer...

Intressanta rapporter inom funktionshinderområdet

Forsknings- och utvecklingsenheten inom Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne publicerar intressanta rapporter, som utgår från en frågeställning i praktiken, som relateras till aktuell forskning och erfarenhet och leder vidare till en studie på vetenskaplig grund. Årets publikationer: Hur kan habiliteringarnas informationsmaterial göras mer tillgängligt? Utvärdering av användandet av surfplattor för…
Läs mer...

Vad vill barn veta om språkstörning?

RALLI publicerar denna underbara film när två skoluniformsklädda gossar intervjuar Courtenay Norbury och Gina Conti-Ramsden om språkstörning! RALLI står för Raising Awareness of Language Learning Impairments och på Youtube finns en mängd informativa filmer om språkstörning, även på en del olika språk såsom mandarin, spanska och tamil.
Läs mer...