Author Archives: Signe Tonér - Page 28

Nya verktyg för att ge rätt stöd vid NPF

:  På KIND på Karolinska Institutet utvecklas nya världsledande instrument för att ge bättre stöd till personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sven Bölte, chef för KIND, presenterar framstegen på NPF forum i maj 2016. Det handlar om ett pågående paradigmskifte. Hittills har fokus legat på att se på symptomen för en viss diagnos.…
Läs mer...

Språkgiva, språkstimulerande projekt i Smedjebacken

DT: Språkgiva är ett samarbetsprojekt med familje- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken, landstingets logopeder, barnavårdscentralen och folkhälsoplaneraren i kommunen. Syftet är att via berättarpåsar, språkryggsäckar och språkväskor stärka barnens språk, öka deras läsförståelse, öka intresset för läsning och att hjälpa barn med språksvårigheter. Projektet startade för två och ett halvt år sedan.…
Läs mer...

Speechbite: fokus på dysfagi

Månadens fullmatade nyhetsbrev från Speechbite fokuserar på dysfagi. I nyhetsbrevet listas aktuella vetenskapliga artiklar, däribland flera review-artiklar och även RCT-studier. Open access-artiklar: The Influence of Food Texture and Liquid Consistency Modification on Swallowing Physiology and Function: A Systematic Review The individualized rehabilitation interventions for dysphagia: a multidisciplinary case control study…
Läs mer...

Språkstörning och ADHD

Journal of Speech, Language, and Hearing Research, februari 2016: The empirical record regarding the expected co-occurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and specific language impairment is confusing and contradictory.  The best option for measuring core language impairments in a manner that does not potentially penalize individuals with ADHD is to focus assessment…
Läs mer...

Artikel: Young offenders’ perspectives on their literacy and communication skills

Ett växande forsknings- och arbetsområde inom logopedi är språk- och kommunikationssvårigheter hos ungdomar som har begått brott.  RCSLT har en temaflik på sin hemsida som beskriver att 60 % av young offenders i Storbritannien beräknas ha någon kommunikativ funktionsnedsättning. Logopedisk behandling kan minska risken för att återfalla i brott. Tidsskriften International…
Läs mer...

Logopeder bidrar till ökad medvetenhet om flickor i inlärningssvårigheter

P4 Värmland: logopederna Linda Sundin och Elisabeth Miske, beskriver hur flickor med inlärningssvårigheter ofta döljer sina svårigheter. Istället yttrar sig problemen som stress, huvudvärk, ätstörningar eller depression. – Det är en större grupp än man först kan tro, säger Linda Sundin. Vi märker dem mer och mer.   Nu ordnar landstinget…
Läs mer...