Perspektiv på demens: samtal kan vara omvårdnad

Du har väl inte missat att temat för 2018 års europeiska logopedidag (6 mars) är AKK? Här hittar du tolv grundläggande rättigheter som bör vara en självklarhet för alla individer, oavsett funktionsnedsättning. Vill du ha ett bildstödsanpassat rättighetsdokument? Det har DART skapat och finns här! Skriv ut och sätt upp på din arbetsplats!

Dokumentet är översatt till svenska från Communication bill of rights (ASHA’s version är dock uppdaterad 2015) skapat av amerikanska logopedförbundet ASHA (American Speech and Language Hearing Association)  tillsammans med amerikanska organisationer för personer med kommunikationssvårigheter (NJC).