Archives for Fackligt - Page 3

Fackligt

Slof + Sloss = sant

  Representanter från Slofs och Sloss styrelser. Sloss är Svenska Logopedförbundets studentsektion som tillvaratar studenternas intressen och anordnar de fantastiska logopedstudentdagarna, som går av stapeln i oktober, detta år är det Göteborg som är värdstad för arrangemanget. fettisdagsmöte I samband med Slofs senaste styrelsemöte hade vi vår årliga träff med…
Läs mer...
Fackligt

Kommunlogopedi på frammarsch

Nytillsättning och/eller utökning av logopedtjänst är ofta ett resultat av idogt lokalt påverkansarbete. I och med framväxandet av Slofs lokalföreningar finns ännu större möjligheter att utöva påtryckningar på lokala beslutsfattare och att benchmarka gentemot andra kommuner som tagit ett steg längre i utvecklingen. Enligt statistik från SKL fanns det år…
Läs mer...

Karriärtjänster på Sahlgrenska

Dagens Medicin: De nya karriärtjänsterna på Sahlgrenska universitetssjukhuset ska vara möjliga att söka för alla inom de akademiska sjukvårdsyrkena på sjukhuset. Alla som är kliniskt verksamma och når upp till kriterierna ska ha rätten att få en karriärtjänst. Just nu finns drygt 120 medarbetare på sjukhuset som lever upp till kriterierna…
Läs mer...
Fackligt

1200-gränsen sprängd!

Japp, nu är vi över 1200 aktiva logopeder och logopedstudenter på Logopedforum! Som administratör är det en fröjd att se hur forumet växer för varje dag som går (även om det innebär lite arbete i form av att godkänna registreringar och hjälpa till med borttappade lösenord och ändrade ). Det…
Läs mer...
Fackligt

Saco ökar!

Svenska Logopedförbundet är en del av fackförbundet SRAT, som i sin tur är ett av akademikerförbunden inom Saco. Vid årsskiftet samlade Saco närmare 680 000 akademiker, en ökning med 17 000 jämfört med förra året. – Sacos förbund finns där för medlemmarna genom hela karriären, oavsett bransch. Det är viktigt på dagens föränderliga…
Läs mer...

Lagändring kring skola krävs av fackliga tungviktare

Idag presenterar Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO 25 nya förslag för hur Sverige ska nå en ökad likvärdighet i skolorna. Bland annat vill de se krav på blandade elevgrupper, slopa köerna till friskolorna och ökat statligt ansvar. Möjligheterna att ge alla elever samma chans i skolan bygger på att resurserna fördelas på ett…
Läs mer...
Fackligt

Lokalfacklig utveckling inom Svenska Logopedförbundet

Svenska Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att expandera. I maj 2016 startade Slof Skåne,därefter bildades Slof Kronoberg i september och nyligen har även Slof Jämtland/Härjedalen formerats. Lokalföreningarna är ovärderliga när det gäller omvärldsbevakning och opinionsbildning på hemmaplan och utgör dessutom en plattform för kollegial och facklig samverkan oavsett var logopederna har sin anställning.…
Läs mer...
Fackligt

Logopedforumbloggen 2016

  Kelly Ibanez/Simon Ottosson Så här vid årsskiftet kan det vara kul för den som oftast sitter bakom tangenterna att undersöka vilka blogginlägg som väckt mest intresse under året, så här kommer en Fem-i-topp-lista! Dessutom hade Logopedforum en "all time high" vad gäller antal besök på sidan den 11 november,…
Läs mer...

Gott nytt år!

Vi i Svenska Logopedförbundets styrelse vill passa på att önska ett riktigt gott nytt år!  Vi ser tillbaka på ännu ett händelserikt år där vi, glädjande nog, allt oftare ses som en given remissinstans när det gäller frågor som rör logopeder. Våra remissvar publiceras löpande på hemsidan. Kommunlogopedin går starkt…
Läs mer...
Fackligt

God Jul önskar Svenska Logopedförbundet!

Sista chansen att använda vår snygga Tack för ett händelserikt år! 2017 vankas det förbundsmöte med möjlighet för alla Slof-medlemmar att vara med och påverka inriktningen på förbundets arbete de kommande tre åren. Mer information om det i början av nästa år. Det finns dessutom chans att vara med i…
Läs mer...