Archives for Kompetensutveckling - Page 17

Kompetensutveckling

Ny avhandling om autismdiagnostik

Karolinska Institutet: i december disputerade psykolog Eric Zander på avhandlingen "Standardizing diagnostic assessment of autism spectrum disorder - assets and challenges".  Zander har framföra allt tittat på hur hur objektiva och tillförlitliga verktygen som används faktiskt är. Trots risken att bedömare kan låta testresultat styra hela diagnostiseringen visar resultaten att fördelarna…
Läs mer...

The Communication Trust

The Communication Trust arbetar fram resurser för att möjliggöra ökad delaktighet för barn och ungdomar med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Exploring the involvement of children and young people with speech, language and communication needs and their families in decision making- a research project Involving children and young people with SLCN…
Läs mer...

Nya riktlinjer för MS och Parkinson

Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad behandling. Både MS och Parkinson kan påverka livet på många olika sätt. Därför är ett multidisciplinärt omhändertagande där team planerar mål…
Läs mer...

Vad händer i hjärnan när små barn lär sig nya ord?

Lunds universitet: en ny avhandling visar psykolog Kristina Borgström att den snabba utvecklingen av barns tidiga ordförråd, samt individuella skillnader i ordförrådets storlek, kan kopplas till utvecklingen av mycket snabba processer i hjärnan som ligger till grund för bearbetningen av ords betydelse. Borgströms forskning visar dessutom på stora individuella skillnader i barnens…
Läs mer...
Fackligt

Språkstörning: en dag om utredning och intervention för skolelever

100 deltagare på plats och via videolänk. Föreläsare i Umeå är Maria Levlin och Ketty Holmström. Båda logopeder och disputerade med lång erfarenhet av skolbarn med språkliga svårigheter samt flerspråkighet. Deltagare är alla professioner som arbetar med denna grupp.
Läs mer...

CATALISE – konsensus om språkstörning

Nyligen möttes forskare, kliniker och övriga intressenter för att diskutera kriterier och terminologi kring språkstörningar. Medverkade gjorde bland andra Dorothy Bishop, Maggie Snowling och Courtenay Norbury. Konsensusarbete kring språkstörning har försiggått i den engelsktalande delen av världen genom en så kallad Delphi-studie.  Här hemma ligger arbetet med kliniska riktlinjer för…
Läs mer...

Färsk svensk artikel om fonologi vid LKG

Kristina Klintö, Eva-Kristina Salameh och Anette Lohmander har i dagarna publicerat artikeln "Phonology in Swedish-speaking 5-year-olds born with unilateral cleft lip and palate and the relationship with consonant production at 3 years of age" i tidsskriften International Journal of Speech-Language Pathology. Abstract/artikel
Läs mer...
Kompetensutveckling

SPSM:s studiepaket om AKK

Skolvärlden:  SPSM släpper nu ett webbaserat studiepaket om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Elever med behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisning, och därför satsar nu Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på att höja pedagogernas kunskaper i att möta de behoven. Med hjälp av självstudier på nätet ska lärare bättre…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Theory of Mind hos barn med språkstörning

Forskarna Kristine Kahr Nilsson och Kristine Jensen de López har nyligen publicerat en intressant artikel om språkstörning och Theory of Mind. Studien är en metaanalys av 17 studier med totalt 745 barn i åldrarna 4-12 år och visar att barn med SLI klarade Theory of Mind-uppgifter sämre än åldersmatchade barn med typisk…
Läs mer...