Långa väntetider för läs- och skrivutredning

Nu finns Logopeden nr 1 2019 tillgänglig online. Temat för detta nummer av tidningen är autism, vilket också är temat för den snart annalkande Europeiska Logopedidagen. Läs och sprid gärna vidare!