Archives for Logopedi - Page 25

Kompetensutveckling

Använder vi teknikens möjligheter?

E-hälsa är ett populärt begrepp som omfattar alltifrån hälsoappar, tidsbokning och virtuella vårdcentraler. I Sverige har länslogopedin i Västerbotten gått i bräschen för distanslogopedi och även Norrbotten, Västernorrland och Dalarna har på olika sätt använt  tekniska lösningar för att arbeta med logopedi på distans. I Storbritannien ser man nu "teletherapy/telehealth"…
Läs mer...

Strokepatienter nöjdare vid tidigarelagd utskrivning och hemrehabilitering

Personer som fått tidigarelagd koordinerad utskrivning från sjukhus och fortsatt rehabilitering i hemmiljö efter stroke var mer nöjda med sin rehabilitering efter utskrivning. Patienterna var även mer självständiga i aktiviteter i dagliga livet och mindre nedstämda eller deprimerade jämfört med personer som inte fått den möjligheten. Det visar en avhandling…
Läs mer...

Personer med hjärnskada missgynnas vid tillämpning av LSS

Debattinlägg i Läkartidningen: Intentionen med LSS  är att alla ska ha rätt att leva ett fullvärdigt liv, även om man har ett funktionshinder. Insatserna ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Läkarna Karin Rudling och Marianne Lannsjö samt Per Nyman, ordförande i Handikappförbunden menar att personer med kognitiva…
Läs mer...
Logopedi

Språkgrupper för personer med afasi och nysvenskar

Så ska det låta är ett treårigt projekt med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden med praktiskt stöd av Studieförbundet Vuxenskolan och Afasiföreningen som driver språkgrupper för personer med afasi och nysvenskar i Västerbotten. Just nu utbildar initiativtagarna Rigmor och Lars-Gunnar ytterligare personer som kan hålla språkgrupper i andra län. Närmast på tur…
Läs mer...

Logopedstudenter hjälper nyanlända med svenskan

Linköpings universitet: under vårterminen har blivande logopeder från Linköpings universitet arbetat ideellt med språkträning för nyanlända flyktingar. Den så kallade språkverkstaden startade 2012 på Röda korsets initiativ för att erbjuda nyanlända språk- och skrivträning. Verksamheten bygger på frivilligt engagemang och det finns ett stort intresse från allmänheten att bli volontärer. När man…
Läs mer...
Logopedi

Ojämlikt för barn med autismspektrumstörning i Göteborg

Göteborgsposten: treårige Matheo har det bättre än många andra barn med autismspektrumstillstånd i Göteborg. Han har fått det som föräldrarna efterfrågat innerligast: Intensivträning på förskolan. Men det är upp till varje förskolechef att bestämma vilka barn som får intensivträning i Norra Hisingen. Matheos föräldrar är mindre nöjda med insatserna från habiliteringen. Efter…
Läs mer...

Hörande teckenspråkig pojke hamnar mellan stolarna

Sydsvenskan: Jack Blomberg är snart sex år, har lindrig autism och  grav taldyspraxi. Han har nyligen börjat lära sig teckenspråk och föräldrarnas önskan är att han ska få börja i förskoleklass i en teckenspråkig miljö.  Jacks föräldrar insåg att hans tal inte utvecklades mer och började då lära honom teckenspråk istället…
Läs mer...

Orimliga väntetider för läs- och skrivutredning i Örebro län

Nerikes Allehanda:  I Örebro län hör logopederna i de olika länsdelarna till olika organisationer, vilket innebär att väntetiderna varierar beroende på var i länet man bor. Karlskoga har kortast väntetid med ett år och i Lindesberg är väntetiden längst med två år. Det rör sig sammanlagt om flera hundra elever…
Läs mer...
Fackligt

Stor kostnadsökning för Stockholms vårdval

Dagens Medicin: för vårdval logopedi har kostnaderna mer än tredubblats. Specialiserad fysioterapi är det vårdval som har ökat mest, som på tre år har blivit tretton gånger så dyr. Enligt biträdande sjukvårdsdirektör Mikael Borin var en större kostnadsökning för fysioterapi helt enligt plan, då man menar att annan vård har…
Läs mer...