Archives for Logopedi - Page 25

Språkstörning uppmärksammas i media

Skolvärlden:– Den undantagsregel som finns i kunskapskraven för de här barnen måste diskuteras, säger Annelie Norell, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Enligt Annelie Norell är de språkliga förmågorna en stor del av det som i dag bedöms i skolan, sedan nya läroplanen gjorde inträde 2011.  – De här barnen har svårt att reflektera, jämföra…
Läs mer...

Debattinlägg om arbetssituationen inom logopedin på Sus

Logoped Lotta Browall har skrivit ett debattinlägg om hur hon upplever arbetssituationen inom logopedin på Sus. Hon skriver "Mitt motto har alltid varit att ha patienten i centrum, men inom Sus känner jag tyvärr inte att förutsättningen för det finns idag. I januari sa jag därför upp mig från min tjänst på…
Läs mer...

Gratis fortbildning på nätet genom ASHA

ASHA lägger upp en gratis, filmad kurs per månad med start i juli. Man behöver inte vara ASHA-medlem för att registrera sig. Kurserna behandlar flera spännande ämnen att fördjupa sig i. Själv har jag registrerat mig på kursen Practical Tips to Differentiate Social Communication Disorder from Autism Spectrum Disorder.    …
Läs mer...

Nya regler kring högskoleprov och dyslexiutredning

Universitets- och högskolerådet har beslutat om vissa ändringar för provdeltagare med dokumenterad dyslexi. Ändringarna träder i kraft den 31 juli 2015. Provdeltagare som styrker lässvårigheter med intyg från logoped baserat på en fullständig utredning av provdeltagarens totala språkliga kompetens från och med årskurs 5 godkänns (mot tidigare åk 8). Diagnosen…
Läs mer...

Mer från CPLOL

Den nionde europeiska logopedkongressen ägde rum i början av maj, här kommer en bildkavalkad! Temat för kongressen var "Open the doors to communication". Konsensusdiskussioner kring språkstörning pågår i flera europeiska länder. Kristina Hansson agerade moderator för session 5 Child language: Screening and prevention och medverkade också som talare i session 1,…
Läs mer...