Archives for Logopedi - Page 25

Artikel: Young offenders’ perspectives on their literacy and communication skills

Ett växande forsknings- och arbetsområde inom logopedi är språk- och kommunikationssvårigheter hos ungdomar som har begått brott.  RCSLT har en temaflik på sin hemsida som beskriver att 60 % av young offenders i Storbritannien beräknas ha någon kommunikativ funktionsnedsättning. Logopedisk behandling kan minska risken för att återfalla i brott. Tidsskriften International…
Läs mer...

Logopeder bidrar till ökad medvetenhet om flickor i inlärningssvårigheter

P4 Värmland: logopederna Linda Sundin och Elisabeth Miske, beskriver hur flickor med inlärningssvårigheter ofta döljer sina svårigheter. Istället yttrar sig problemen som stress, huvudvärk, ätstörningar eller depression. – Det är en större grupp än man först kan tro, säger Linda Sundin. Vi märker dem mer och mer.   Nu ordnar landstinget…
Läs mer...

Färsk forskning: Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients

Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients in ICU: A Randomized Controlled Trial of Early-Targeted Intervention Freeman-Sanderson, Amy L. BachApplSc; Togher, Leanne PhD; Elkins, Mark R. PhD; Phipps, Paul R. PhD Färsk RCT-studie visar goda resultat av tidig intervention och ingen ökad risk för komplikationer med in-line-talventil vid mekanisk ventilering…
Läs mer...

Fungerande kommunikation: en rättighet!

ETC Bergslagen: Reportage om Olle, som har en cp-skada och utvecklingsstörning. Med hjälp av Vuxenhabiliteringens logoped Pia Sjölund har  Olle fått ett fungerande kommunikationssätt. Omsorgspedagog Lina Grip efterfrågade för ett par år sedan logopedkontakt från Vuxenhabiliteringen då hon inte kunde förstå Olle. Olle kan inte uttrycka sig verbalt, han har mycket…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Disputation idag!

Sahlgrenska Akademin: idag disputerar logoped Maria Sundqvist på en avhandling med titeln: Fine motor timing ability - a study of syllable repetition and finger tapping in adults with developmental stuttering och Parkinson's disease compared with healthy adults. Syftet med avhandlingsprojektet är att: Vidareutveckla en testmetod för att undersöka timingförmågan hos…
Läs mer...

Kan fler logopeder vara en lösning på lärarbristen?

Sydsvenskan: Malmös skolor kan få  8400 fler elever till 2019, vilket motsvarar en ökning på 43 %. Det saknas lokaler, lärare och minst 400 miljoner kronor, vilket framgår av en larmrapport som nyligen presenterades för ansvariga politiker. Ökningen beskrivs som "historisk" i rapporten som också varnar för att förutsättningarna att följa skollagen…
Läs mer...

The Communication Trust

The Communication Trust arbetar fram resurser för att möjliggöra ökad delaktighet för barn och ungdomar med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Exploring the involvement of children and young people with speech, language and communication needs and their families in decision making- a research project Involving children and young people with SLCN…
Läs mer...

Bra initiativ från Skånes kommunlogopeder!

Antal logopedtjänster/ kommun i Skåne. Kommunlogopederna i Skåne har gjort en inventering av logopedtjänster per 10 000 invånare. Den visar att logopedtillgången varierar stort i kommunerna. Bromölla ligger bäst till med 2 heltidstjänster på 12 000 invånare medan hela 12 kommuner helt saknar egna logopeder. Malmö, som visserligen har en…
Läs mer...