Archives for Logopedi - Page 27

Rättelse angående taldyspraxi och talapraxi

I samband med Europeiska logopedidagen den 6 mars publicerade vi en del blogginlägg angående årets tema för dagen: taldyspraxi och talapraxi. Det blev inte tydligt i inläggen vilken terminologi som förordas av forskare på området så här kommer ett förtydligande: taldyspraxi innebär medfödda svårigheter medan talapraxi innebär förvärvade svårigheter. Det…
Läs mer...
Logopedi

World Voice Day 2016

Den 16 april är det dags för World Voice Day, en dag som uppmärksammar rösten ur en massa olika aspekter. Årets evenemang finns listade på organisationens hemsida. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla lokala evenemang! Kanske en liten kampanj om lärarröster? Svenska Logopedförbundet är medlemmar i föreningen World Voice. 
Läs mer...

Speechbite: fokus på dysfagi

Månadens fullmatade nyhetsbrev från Speechbite fokuserar på dysfagi. I nyhetsbrevet listas aktuella vetenskapliga artiklar, däribland flera review-artiklar och även RCT-studier. Open access-artiklar: The Influence of Food Texture and Liquid Consistency Modification on Swallowing Physiology and Function: A Systematic Review The individualized rehabilitation interventions for dysphagia: a multidisciplinary case control study…
Läs mer...

Europeiska logopedidagen 6 mars: nytt normerat bedömningsmaterial!

Den 6 mars varje år uppmärksammas Europeiska logopedidagen i hela EU för att belysa effekterna av olika typer av kommunikationsstörningar på människors liv. År 2016 ligger fokus på taldyspraxi hos barn. Europeiska logopedidagen, copyright Svenska Logopedförbundet. Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA), är ett test utvecklat i syfte att bedöma talmotorisk förmåga…
Läs mer...

Europeiska logopedidagen: förbättra rehab vid afasi!

Akademiska sjukhuset, Uppsala:  Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering och logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom logopedi vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av Europeiska logopedidagen 6 mars. – Efter kartläggningen har ett…
Läs mer...

Europeiska logopedidagen: svensk forskning om taldyspraxi och talapraxi

Årets upplaga av den Europeiska logopedidagen uppmärksammar taldyspraxi/-apraxi, en relativt ovanligt talstörning som kan drabba både barn och vuxna.  Europeiska logopedidagen, copyright Svenska Logopedförbundet. Vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet bedrivs flera studier där olika aspekter av taldyspraxi och talapraxi studeras, både hos barn och vuxna. Både bedömningsinstrument och behandlingsmetoder…
Läs mer...

Europeiska logopedidagen 6 mars

Den 6 mars varje år uppmärksammas Europeiska logopedidagen runt EU för att belysa effekterna av olika typer av kommunikationsstörningar på människors liv. År 2016 ligger fokus på taldyspraxi* hos barn. I Sverige vill vi dock även uppmärksamma talapraxi hos vuxna. Europeiska logopedidagen, copyright Svenska Logopedförbundet Talapraxi/dyspraxi är en relativt ovanlig…
Läs mer...
Fackligt

Informationsmaterial på Slofs hemsida

Lagom till Europeiska logopedidagen 6 mars finns nu nedladdningsbart material på Svenska Logopedförbundets hemsida. Dels en affisch specifikt för Europeiska logopedidagen, som i år har temat dyspraxi, dels informationsblad/diagnoskort för några av de vanligaste logopediska arbetsområdena. Tillsammans sprider vi kunskap! Dela gärna med er av era bästa tips kring hur…
Läs mer...

Artikel: Young offenders’ perspectives on their literacy and communication skills

Ett växande forsknings- och arbetsområde inom logopedi är språk- och kommunikationssvårigheter hos ungdomar som har begått brott.  RCSLT har en temaflik på sin hemsida som beskriver att 60 % av young offenders i Storbritannien beräknas ha någon kommunikativ funktionsnedsättning. Logopedisk behandling kan minska risken för att återfalla i brott. Tidsskriften International…
Läs mer...

Logopeder bidrar till ökad medvetenhet om flickor i inlärningssvårigheter

P4 Värmland: logopederna Linda Sundin och Elisabeth Miske, beskriver hur flickor med inlärningssvårigheter ofta döljer sina svårigheter. Istället yttrar sig problemen som stress, huvudvärk, ätstörningar eller depression. – Det är en större grupp än man först kan tro, säger Linda Sundin. Vi märker dem mer och mer.   Nu ordnar landstinget…
Läs mer...