Archives for Opinionsbildning - Page 10

Vad vill barn veta om språkstörning?

RALLI publicerar denna underbara film när två skoluniformsklädda gossar intervjuar Courtenay Norbury och Gina Conti-Ramsden om språkstörning! RALLI står för Raising Awareness of Language Learning Impairments och på Youtube finns en mängd informativa filmer om språkstörning, även på en del olika språk såsom mandarin, spanska och tamil.
Läs mer...

Alla äldre har rätt till kommunikation

Insändare i Arbetarbladet 18 april: "Den kommunala äldrevården är ett svart hål för den som har tal-, språk och sväljsvårigheter. Åtminstone om du inte har möjlighet att ta dig till en logopedmottagning på grund av sjukdom eller nedsatt ork. I Gävle finns det dessvärre inget fungerande och fortlöpande samarbete mellan…
Läs mer...
Opinionsbildning

Obegripligt att spara på specialpedagogik

Vårbudgetens stora neddragning på specialpedagogik möter kraftig kritik, bland annat av Talknuten, Afasiförbundets förening för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. Ann Ander, Talknutens ordförande: - Det är en obegriplig prioritering att spara in på de minsta barnen som har behov av specialpedagogisk stöd. Barn med språkstörning har…
Läs mer...

Europeiska logopedidagen: förbättra rehab vid afasi!

Akademiska sjukhuset, Uppsala:  Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering och logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom logopedi vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av Europeiska logopedidagen 6 mars. – Efter kartläggningen har ett…
Läs mer...

Europeiska logopedidagen 6 mars

Den 6 mars varje år uppmärksammas Europeiska logopedidagen runt EU för att belysa effekterna av olika typer av kommunikationsstörningar på människors liv. År 2016 ligger fokus på taldyspraxi* hos barn. I Sverige vill vi dock även uppmärksamma talapraxi hos vuxna. Europeiska logopedidagen, copyright Svenska Logopedförbundet Talapraxi/dyspraxi är en relativt ovanlig…
Läs mer...
Opinionsbildning

Ändring i socialtjänstförordningen om äldreboenden

SKL: Regeringen har den 11 februari 2016 beslutat om en ändring i socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt. Nu kommer ett arbete påbörjas, tillsammans med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, ta fram nya arbetssätt och…
Läs mer...

Kan fler logopeder vara en lösning på lärarbristen?

Sydsvenskan: Malmös skolor kan få  8400 fler elever till 2019, vilket motsvarar en ökning på 43 %. Det saknas lokaler, lärare och minst 400 miljoner kronor, vilket framgår av en larmrapport som nyligen presenterades för ansvariga politiker. Ökningen beskrivs som "historisk" i rapporten som också varnar för att förutsättningarna att följa skollagen…
Läs mer...

Bra initiativ från Skånes kommunlogopeder!

Antal logopedtjänster/ kommun i Skåne. Kommunlogopederna i Skåne har gjort en inventering av logopedtjänster per 10 000 invånare. Den visar att logopedtillgången varierar stort i kommunerna. Bromölla ligger bäst till med 2 heltidstjänster på 12 000 invånare medan hela 12 kommuner helt saknar egna logopeder. Malmö, som visserligen har en…
Läs mer...
Opinionsbildning

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Idag deltar representant från Slof i möte kring den pågående utredningen om nationell kvalitetsplan i äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017 och Slof verkar förstås för ökad logopedisk kompetens inom…
Läs mer...
Fackligt

Språkstörning: en dag om utredning och intervention för skolelever

100 deltagare på plats och via videolänk. Föreläsare i Umeå är Maria Levlin och Ketty Holmström. Båda logopeder och disputerade med lång erfarenhet av skolbarn med språkliga svårigheter samt flerspråkighet. Deltagare är alla professioner som arbetar med denna grupp.
Läs mer...