Archives for Opinionsbildning - Page 11

Fackligt

Vad gör egentligen Slofs styrelse?

Svenska Logopedförbundet väljs på tre år, nästa förbundsmöte äger rum i maj 2017. Ordföranden är arvoderad på halvtid och alla övriga ledamöter arbetar ideellt för att utveckla professionen och göra vår röst hörd på en mängd olika arenor. Under innevarande mandatperiod har styrelsen bland annat sjösatt specialistordning för logopeder, arbetat med…
Läs mer...
Fackligt

Logopedforum på Facebook

Vi har lagt upp en Logopedforum-community på Facebook. Tanken är att Facebooksidan ska fungera som ett forum för information och support. Vi kan lägga ut blänkare om eventuella trassligheter, man kan kontakta administratörerna för hjälp med inloggning osv. Vi kommer också att länka blogginlägg från Logopedforum till Facebook som man…
Läs mer...
Logopedi

My Journey, My Voice

“Listen most carefully to those whose voices are weakest and find it hardest to speak for themselves” Den brittiska logopedorganisationen RCSLT presenterar utställningen My Journey, My Voice. Utställningen består av fotografier och berättelser och syftar till att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar och tillstånd som drabbar kommunikationsförmågan.  Via hemsidan kan man…
Läs mer...
Fackligt

Svenska Logopedförbundets förslag på förbättringar av vårdvalsmodellen i Stockholm

Ni som hunnit läsa senaste numret av Logopeden har fått er en del till livs vad gäller vårdval logopedi i Stockholm.  Synpunkterna från Slof kan sammanfattas i följande punkter: Höj besöksersättningarna Utöka begreppet besök till att omfatta även indirekta insatser Lämna avgörandet kring val av insats till professionen Inför termen…
Läs mer...