Archives for Opinionsbildning - Page 9

Orimliga väntetider i Värmland

P4 Värmland: Kötiderna för att få genomgå en dyslexiutredning fortsätter att öka och i Värmland står 250 personer i kö för att få hjälp. Hos Landstinget ser man en ökning i antalet inkomna remisser för dyslexiutredningar, men antalet logopeder är detsamma, vilket innebär att väntetiden nu är upp emot 18 månader. Hör även…
Läs mer...

Långa väntetider för dyslexiutredning

Örebro Tribune: Väntetiderna för dyslexiutredning är fortfarande oacceptabelt för långa i vart fjärde landsting i landet. I Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Värmland och Örebro län är väntetiderna 8 -18 månader för barn. Detta framgår i en utredning som Dyslexiförbundet FMLS gjort och som presenterades på ett seminarium i Almedalen. Landstinget i Västmanland…
Läs mer...

Dyslektiker borde få bättre hjälp

VLT: Debattinlägg från  Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland/Västerås/ Sala angående det absurda i att logopeder i landstinget inte utreder dyslexi och att logopedmottagningen avslutar barn med språkstörning när de börjar skolan samt att kommunerna inte tar ansvar för sina elever. "Kommunen, skolan och landstinget måste ta sitt ansvar. Dyslexifrågan måste tas…
Läs mer...

Viktigaste sjukvårdsfrågan i Almedalen?

Dagens Medicin har frågat några av vårdens makthavare att sammanfatta årets Almedalsvecka. Det verkar som att digitalisering och e-hälsa varit ännu mer i fokus än tidigare år. Enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren har det varit mer verkstad än tidigare år,  där man pratar om och visar konkreta digitala lösningar och…
Läs mer...
Fackligt

Post från Regeringskansliet!

Idag kom brevbäraren med pappersversionen av utredningen "Samordning, ansvar och kommunikation  - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar" med ett särskilt tack till Svenska Logopedförbundet för att vi har bidragit till utredningen. Tjock lunta med värdefullt innehåll för elever med grav språkstörning. Det kändes bra!
Läs mer...
Opinionsbildning

Debatt: köerna för barn med autism är orimligt långa

DN 9 juni: Johan Wendt ifrågasätter de alltför långa väntetiderna för utredning och för insatser för barn med autism. "Från första kontakt med BUP tog det mer än ett halvår innan diagnos sattes. Jag fick beskedet att det hade gått fort och att jag skulle vara glad över det. Samtidigt…
Läs mer...

Personer med hjärnskada missgynnas vid tillämpning av LSS

Debattinlägg i Läkartidningen: Intentionen med LSS  är att alla ska ha rätt att leva ett fullvärdigt liv, även om man har ett funktionshinder. Insatserna ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Läkarna Karin Rudling och Marianne Lannsjö samt Per Nyman, ordförande i Handikappförbunden menar att personer med kognitiva…
Läs mer...

Robertsfors – kommunlogopedtätast i Sverige?

Västerbottenskuriren skriver idag om den unika satsning på logopeder som gjorts i Robertsfors kommun. Denna västerbottniska kustkommun med ca 7000 invånare har nämligen tre logopeder som arbetar mot barnomsorg och skola. (Artikeln är tyvärr inte delningsbar) – Det är inte så att behovet är större här än någon annanstans, utan att…
Läs mer...
Logopedi

Ny skollogopedblogg att följa!

Skollogopederna i Malmö stad har en nystartad blogg, där de kommer att beskriva hur logopeder kan arbeta i skolan. I Malmö stad finns totalt 16 logopeder som arbetar i/mot skola. Malmölogopederna uppmanar/utmanar övriga skollogopeder att göra något liknande: blogga, twittra,  Tillsammans kan vi visa vad logopeder kan bidra med i skolans…
Läs mer...
Fackligt

Slofs synpunkter på riktlinjer för Parkinson och MS

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Svenska Logopedförbundet betonar vikten av att logoped ska vara en obligatorisk profession i de multidisciplinära teamen. Läs mer om riktlinjerna och förbundets synpunkter på Svenska Logopedförbundets hemsida!
Läs mer...