Skolsituationen för barn och ungdomar med autism

Socialstyrelsen har tagit fram ett informationspaket som beskriver hur patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården. Paketet består av en folder, ett vykort och en affisch. Materialen kan beställas kostnads- och fraktfritt från Socialstyrelsens webbplats (se länk nedan).
Informationspaketet är en del i Socialstyrelsens uppdrag från regeringen att ta fram nationell information om hur patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål på vården. Läs mer om arbetet och ladda ner eller beställ material på: http://www.socialstyrelsen.se/omduintearnojdmedvarden