Archives for Övrigt - Page 10

Språk- och fiskelycka?

Folkbladet skriver om studiecirkel för personer med afasi, ledd av logopedstudenter. En av dem, Emelie Grängfors berättar att hon studerar hur man kan hjälpa människor att förbättra sin förmåga att tala, men att hon inte kan lära sig allt i böcker. – Det är därför jag deltar i den här studiecirkeln.…
Läs mer...
Övrigt

Anhöriga i fokus på den nordiska afasidagen

I samband med nordiska afasidagen den 10 oktober gick Afasiförbundet ut med flera debattinlägg kring bristande stöd för anhöriga och behovet av ökade kunskaper om kommunikation hos den personal som möter personer med afasi. Kunskapen om alternativa möjligheter att kommunicera är anmärkningsvärt låg bland vårdpersonal. Kommunerna måste ta detta på…
Läs mer...
Övrigt

Ny broschyr på 48 språk!

  Broschyren riktar sig till vårdnadshavare med små barn. Syftet är att väcka läslust och berättarglädje och att visa på modersmålets betydelse för barns språk och utveckling. Bland de 48 representerade språken finns bland andra bengali, dari, mongoliska, kurdiska (sorani och kurmandji) och tigrinska. Materialet är framtaget av Internationella biblioteket i…
Läs mer...
Övrigt

Tips nya Logopedforum!

Tips kring hur du på bästa sätt använder nya Logopedforum!  1. Sök om ämnet redan diskuterats. Kanske hittar du ditt svar, kanske kan du använda en befintlig tråd. 2. Om du inte hittar ditt svar, välj den forumkategori som bäst matchar det din fråga handlar om. 3. Skapa en tråd…
Läs mer...

Tassels i Sverige

Artikel i GP om utvecklingen av Tassels på svenska:  Britt Nedestam vill introducera ett nytt teckenspråk i Sverige som ska hjälpa personer med flerfunktionsnedsä taktila teckenspråk som redan finns i Sverige är utformat för normalbegåvade och inte för personer på tidig kommunikativ nivå. Den största skillnaden är det så kallade kontakttecknet som…
Läs mer...

Filmtips: barn och ungdomar berättar om hur det är att ha dyslexi

Filmerna har några år på nacken men fungerar fortfarande bra för att kunna visa hur andra har det och hur de hanterat sina svårigheter. I serien "Åsså har jag dyslexi" berättar barn och ungdomar om hur det kan vara att ha dyslexi, hur det kändes att få diagnosen och ger tips…
Läs mer...